Persson, Stefan

Stefan Persson, Stefan och Persson

Gå en projektledarutbildning

Oavsett om du är en affärsman som Stefan Persson eller om du har intresse av att leda projekt så är det en fördel att få en projektledarutbildning. På projekthantering.se hittar du flera utbildningar inom projekthantering och projektledning. Vad är då projektledning för något? Jo, projektledning och projektplanering är en insats som noga organiserats, tänkts igenom och planerats för att man ska nå ett specifikt mål. Det kan vara att du ska bygga ett hus eller att du tänker implementera ett nytt IT-system. För att kunna driva ett projekt så är det mycket viktigt att du har rätt kunskaper. Detta får du genom att gå en projektledarutbildning. Som projektleda ska du kunna utveckla en projektplan, du ska kunna definiera projektmålet och syftet samt att du behöver kunna göra en god projektplanering.

Att leda ett projekt

Projektledning fungerar för alla typer av företag och organisationer. Det spelar ingen roll om den är liten eller stor. Det kan vara av privat karaktär eller statlig. Genom projektledning kan du genomföra processer för att nå resultat, mål och förväntningar för nya affärsmöjligheter. Att arbeta i projekt är något som funnits i stort sett alla tider. I alla fall ända sedan civilisationens start. Att bygga och anlägga är ett slags projekt. Det innebär nämligen att du måste planera, hitta rätt resurser, genomföra samt nå ditt mål. Att leda ett projekt är vad projektledning betyder. Med lite finare ord så är det en väl planerad och organiserad insats för att nå de projektmål som man ställt upp i tid.

6 Feb 2016