Persson, Stefan

Stefan Persson, Stefan och Persson

Om namnet Persson

Edvard Persson

Det finns över 100 000 personer med efternamnet Persson i Sverige och det gör det till det 8:e vanligaste efternamnet. Det finns många olika stavningar på Persson, bl.a. Person, Pehrson och Pärzon (!). Persson är ett patronymikon som betyder Pers son. Bland kända svenska personer med efternamnet Persson finns bl.a.

  1. F.d. statsminister Göran Persson
  2. Anja Pärson, alpin skidåkare
  3. Edvard Persson, skådespelare
  4. Tiffany Persson, fiktiv persona

Vilken är din favorit-Persson?

3 Sep 2019