Persson, Stefan

Stefan Persson, Stefan och Persson

Hur fungerar rekrytering?

Rekrytering är i folkmun ett samlingsnamn för företag som söker personal. Ser man till ordlistan så förklaras det som  ”att nyanställa”. Det är helt enkelt en proccess där en arbetsgivare går ut med en annons för att kunna attrahera och anställa personal och kompetens. Detta sätt att få personal är bra då ett företag har ett långsiktigt behov av personal. Företag kan ta hjälp med sin rekrytering om de har ett personalbehov men saknar den tid som krävs för att genomföra en rekryteringsprocess eller om de inte har de rätta kunskaperna för att göra det. 

Vad gör ett rekryteringsföretag?

Ett rekryteringsföretag hjälper andra företag att rekrytera personal. Då är det de som tar ansvar för hela rekryteringsprocessen och för att attrahera och anställa rätt kompetens till tjänsten. Ett exempel på ett rekryteringsföretag är Skill U. De erbjuder hela eller delar av rekryteringsprocessen. När de fått fram en medarbetare som passar den tjänst du har, så kan du anställa den. Ibland är det så att rekryteringsföretaget är de som står som arbetsgivare till en början med, och erbjuder anställda i form av konsulter. Det hela beror på vilket rekryteringsföretag du vänder dig till.

Behöver du rekrytera?

Om du behöver ny personal eller extra vid behov så kan det vara smart att gå via en rekryteringsfirma. De kan ta hand om hela processen, så kan du ägna dig åt att fokusera på företaget och andra behov. 

5 Aug 2020